Retourformulier

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen. Dit formulier wordt alleen in behandeling genomen als alle velden zijn ingevuld.

Ik deel hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep: